אתר מקצועי מסחר יומי בחוזים עתידיים

 
סדנה למסחר יומי בחוזים עתידיים -הצטרפ/י היום למקצוענים  |  שכר הוגן ב 60 דקות ביום  |  Blog  |  סדנה מקצועית למסחר יומי - כניסה חופשית  |  שיטת מסחר " בר התעייפות "  |  פורומים  |  סדנה מעשית לניתוח ביד אסק  |  מסחר דמו בסיירה - סרטון הדרכה  |  akivas-trades  |  
דף הבית >> מידע לסוחר >> מאמרים >> אנטומיית מסחר לפי מודל סטטיסטי
 

אנטומית המסחר לפי מודל סטטיסטי Market Profile  (מסמך מתורגם )

עד כה, הראינו כי השוק מתאפיין בשני שלבים או מחזורים דומיננטיים, קונסולידציה ומגמה. ע מנת לסחור בהצלחה, עליכם להתאים את רכיבי האסטרטגיה שלכם למצב השוק.
ספציפית, על הסוחר המצליח
-
לזהות מצבים המתיישבים מבחינה סטטיסטית עם שלב השוק הדומיננטי
-
להשתמש בחשיבה הסיקית (מה אם יקרה כך-וכך?) כדי לבנות תרחישים אפשריים
-
להגדיר נסיבות אפשריות שבהן יישלל תוקפה של אסטרטגיית הסחר
בסופו של דבר, הוצאותיך האישיות הן שיכתיבו איזו אסטרטגיה תעבוד בעבורך ואיזו לא. שימור ההון הוא חיוני לסחר מוצלח, וכדי להישאר במשחק יהיה עליך לנהל סיכונים.
שאל את עצמך את השאלות הבאות: האם מהלכי הסחר שלך רווחיים או לא? האם נוח לך עם ההחלטות שאתה מקבל? האם אתה מרגיש בשליטה? כדי להיות סוחר מצליח תידרש לגלות גמישות: גישת הסחר שלך תשתנה בהתאם להתפתחות יכולתך להבין את תהליך המכירה הפומבית.
זכור, כשפעמון הסגירה מצלצל ויום המסחר מסתיים, תמיד יהיו מנצחים ומפסידים. תהא התוצאה אשר תהא, תמיד יהיה לך יום נוסף להתאושש, לתקן את שגיאותיך ולשכלל את שיטותיךבתנאי שתנהל את הונך בתבונה. אם תתנהג בפזיזות, אם תשקיע הון רב מדי ולא תצליח לנהל את הפסדיך, תיאלץ לפרוש מן המשחק.
כמו בכל מקצוע, ההצלחה במסחר במניות מותנית בפיתוח מיומנויות ויכולות ספציפיות. לוגיקת שוק, זיהוי דפוסים, חשיבה הסיקית ומשמעת עצמית הם ההיבטים השכליים של הסחר שעל הסוחר להיות בקיא בהם. סוחר מקצועי מחדד את המיומנויות הללו דרך תצפית, למידה פורמאלית ולמידה מניסיון. ההצלחה במסחר בבורסה אינה שונה מהצלחתו של ספורטאי מקצועי או כל מקצוען שנדרש להישגיות גבוהה ולפעילות אינטנסיבית. מה שמבדיל בין המנצחים למפסידים הוא מודעות עצמית והיכולת לשכלל את הביצועים באופן מתמיד. בניגוד לרוב המכריע (80%) הנכשלים במסחר בבורסה, למנצחים יש את המשמעת הנדרשת להערכה מתמדת של תפקודם ולהכרת נקודות החוזק והתורפה שלהם, וכן את הנכונות לבצע את השינויים הנדרשים על מנת להשתפר כל העת.
בתור סוחר, רק אתה אחראי על ביצועיך. סוחר מצליח חייב:
-
להישאר מחויב – ממוקד ונחוש
-
להיות גמיש – להיות נכון לבצע שינויים
-
לשמור על אובייקטיביות – להעריך את ביצועיו כל העת
אף אחד לא יוכל לעשות זאת בעבורך – עליך לקבל על עצמך את האחריות למעשיך. אם תאשים אחרים, אם תאשים את השוק, או אם תבקש רק להצדיק את עצמך, מובטח לך כשלון
.

 

כעת נתמקד באופן הזיהוי של הזדמנויות סחר משתלמות ונגדיר את הצורה הטובה ביותר להפיק         
מהן את המיטב. בשלב הראשון, נזהה באופן שיטתי אסטרטגיות סחר התואמות את מצב השוק, כלומר, קונסולידציה או מגמה.
זכרו שהשוק הוא דינאמי. אסטרטגיית סחר מצליחה חייבת להיות מספיק גמישה כדי להסתגל לחוסר הוודאות המתמיד ולתנודות המחירים שכתוצאה מהשינויים המתמידים בתזרים ההוראות. בנוסף לכך, כל מהלך מתוכנן כפוף לנסיבות משתנות שחובה להעריכן ולשקללן: אסטרטגיית סחר המתעלמת ממידע חדש נועדה להיכשל. השקעה בטוחה? אין חיה כזו! אותן המתודולוגיות המדברות בשבחן של השקעות בעלות סיכויי הצלחה גבוהים כמעט אף פעם אינן מציעות קריטריונים אובייקטיביים לכימות התוצאה הסבירה כביכול. הן מתעלמות מנסיבות משתנות או שאינן מביאות אותן בחשבון. לפיכך, רובן המכריע אינן ריאליסטיות ואף שגויות.
ניתן להגדיר את מצבי השוק הדומיננטיים (קונסולידציה ומגמה) לאורך סדרה של מסגרות זמן. מנקודת ראותו של משקיע לטווח קצר (מסגרת זמן של 1-4 ימים) [swing trader], הקונסולידציה עשויה להתחיל לאחר 30-45 תקופות דגימה (עמודות נתונים [bars] של 30 דקות) לפחות, בעוד שמשקיע יומי לטווח קצר עשוי להגדיר קונסולידציה כחמש תקופות דגימה רצופות במסגרת תחום השווי של היום הקודם.
הניסיון מראה שככל שמסגרת הזמן קצרה יותר, כך קשה יותר לנתח את השוק. בתחילת דרכו, לטירון יהיה קל יותר לזהות את מבנה השוק על פני מסגרת זמן ארוכה יותר. כיוון שמבנה השוק ומצביו זקוקים לזמן על מנת להתפתח, הדפוס (קונסולידציה או מגמה) ניכר יותר במסגרת הזמן הארוכה. כמו כן, הקשר הניתוח מעמיק ככל שמבנה השוק ומצביו שררו למשך זמן רב יותר. מכיוון שכך, אנו ממליצים לברוקרים מתחילים לחדד את מיומנותם במסגרת הזמן הארוכה יותר: ככל שירכשו בקיאות בזיהוי הדפוסים, כך יוכלו ליישם את אשר למדו במסגרת הזמן הפנים-יומית. בעוד שעקרונות היסוד של תיאורית שוק המכירה הפומבית חלים בשני המקרים, הרי שקצב הפעילות במסגרת הזמן הפנים-יומית מתאפיין באתגרים ייחודיים משלו: המחיר משתנה מהר יותר, זמן התגובה קצר, ויעד הרווחים מצומצם יותר.
הן שלב המגמה והן שלב הקונסולידציה מציעים לברוקר הזדמנויות ייחודיות. סחר מוצלח מותנה בזיהוי מצבי השוק ובהבנת ההזדמנות הגלומה בו. כל שינוי במצב השוק יקטין את סיכויי ההצלחה של אותה הזדמנות. משום כך, ברוקרים דקי אבחנה חייבים תמיד להיות ערים לשינויים במצבי השוק, ולגלות נכונות לשנות את האסטרטגיה שלהם בהתאם.
זכרו, המחיר יכול להשתנות בשלוש צורות אפשריות: (1) לעלות, (2) לרדת, ו-(3) לדרוך במקום.
כשאתם נכנסים לשוק בגישה "ארוכה" [long] (כלומר, קונים) והמחיר עולה, אתם משיגים את מטרתכם. אם המחיר אינו משתנה, הסיטואציה ניטרלית. רק אם המחיר יורד אתם מפסידים. במלים אחרות, רק אחת משלוש התוצאות האפשריות יכולה לפעול נגדכם.
לפיכך, סחר מצליח מותנה בהבנה מעמיקה של מושגי התמיכה [support] וההתנגדות [resistance]:
-
כניסה ארוכה לשוק בשלב התמיכה מנצלת ירידה בהסתברות לירידה במחירים.
- כניסה קצרה לשוק בשלב ההתנגדות מנצלת ירידה בהסתברות לעלייה במחירים.
ההיקשים הלוגיים הללו נותנים בידכם שיטה אובייקטיבית לזיהוי מהלכים בעלי סיכויי הצלחה גבוהים. כמובן שישנן תמיד נסיבות שיקטינו את סיכויי ההצלחה הללו: השוק יכול להרחיב את הטווח (גילוי מחירים) מעבר לתמיכה והתנגדות, ואחר כך להתהפך ולשוב לקונסולידציה, או שהמחיר יכול לפרוץ אל מעבר לרמות ההתנגדות או התמיכה. אלו הסיכונים הכרוכים בסחר.
באמצעות חשיבה הסיקית ויישום תורת ההסתברות, יכול המשקיע המיומן לזהות נסיבות העלולות להקטין את סיכויי ההצלחה כבר מראש. היכולת לדעת כיצד לזהות את הופעתן בנתוני השוק מאפשרת לו לתכן תוכנית פעולה בטרם ישתלב בפעילות המסחר. כשנסיבות כאלו אכן נוצרות, תגובתו של המשקיע המיומן היא כמעט אוטומטית. בשילוב עם הבנה ברורה של מצב השוק, ידע זה מסייע בצמצום הסיכונים ובהפקת המיטב מכל הזדמנות
.

 

בהזדמנויות הייחודיות הנלוות לקונסולידציה ומגמה, שני השלבים הדומיננטיים בשוק.
קונסולידציה פירושה שוק מאוזן – מבחינה סטטיסטית, מתבטא מצב זה בהיווצרות עקומת פעמון או התפלגות נורמאלית. עקומת פעמון שמתארת את נתוני המחירים/היקפי הסחר של השוק מעידה על שיווי משקל בין היצע לביקוש. שיווי המשקל הזה יוצר את ההזדמנות הבסיסית לסחור בהתאם לדפוסי קונסולידציה, כדלקמן:
-
למכור ("ללכת קצר") בשיא הבלתי-הוגן
-
לקנות ("ללכת ארוך") בשפל הבלתי-הוגן
הזדמנויות נוספות הנלוות להתפלגות נורמאלית, שאינן כה ברורות מאליהן, נוצרות כשהמחיר מתרחק מרמת השווי ונע מעל או מתחת לסטיית התקן הראשונה מהממוצע (POC). "אזור השווי" הוא התחום שבמסגרת התפלגות נורמלית שבו התרכזו 68% מהיקף המסחר במהלך שלב הקונסולידציה.
שיא אזור השווי (סטיית התקן הראשונה מעל הממוצע) ושפל אזור השווי (סטיית התקן הראשונה מתחת לממוצע) הן נקודות ההתייחסות העיקריות של ברוקרים הבקיאים בשלב הקונסולידציה, קרי, בשווקים מאוזנים.
המחיר מתרחק מהשווי בגלל שהקבוצה הדומיננטית יוזמת מהלכי מסחר מעל או מתחת לסטיית התקן הראשונה.
לדוגמא אם המחיר יורד אל מתחת לסטיית התקן הראשונה, תנועת מחירים זו חייבת להיות תוצאה של מוכרים הנכנסים לעמדות קצרות הרחק מהשווי. מכירה יזומה זו מתרחשת בהכרח בטרם יכול המחיר לרדת כדי להעמיד במבחן את השפל הבלתי-הוגן. במלים אחרות, מוכרים יוזמים מהלכי מסחר הרחק מהשווי, מה שמוריד את המחיר עד להעמדת השפל במבחן.
בדומה לכך, עליית מחירים כלפי מעלה באופן שמעמיד במבחן את השיא הבלתי-הוגן נגרמת כתוצאה מכך שקונים יוזמים עמדות הרחק מהשווי, מעל לסטיית התקן הראשונה. שתי הצורות הללו של תנודת מחירים יוצרות הזדמנויות סחר בעבור המשקיע המיומן המעונין להצטרף למכירה הפומבית וליזום עמדות בכיוון הרוטציה מעל לסטיית התקן הראשונה או מתחת לה.
ככל שהמחיר מתרחק מהשווי, כך נוצרת הזדמנות לקנות או למכור בנקודות השיא או השפל הבלתי-הוגנים.
פעילות של הברוקרים בקצוות השווי מכונה התנהגות תגובתית. לוגיקת השוק פשוטה להפליא: בראותם שהמחיר התרחק מהשווי, מגיבים הקונים בכניסה ארוכה בשפל הבלתי-הוגן; לחילופין, בראותם שהמחיר התרחק מהערך, מגיבים המוכרים בכניסה לשוק בשיא הבלתי-הוגן.
שוק בקונסולידציה מספק אפוא ארבע הזדמנויות סחר: שני מהלכים יזומים [initiating trades] עם התרחקות המחיר מהשווי, כלומר, מעל לסטיית התקן הראשונה או מתחת לה, ושני מהלכי תגובה [responsive trades], בשיא או בשפל הבלתי-הוגנים.

רצף הרוטציה של המכירה הפומבית הפנים-יומית
כשנפתח המסחר בשוק, המחיר ינוע כלפי מעלה או מטה תוך שהוא חוצה טווח של מחירים בנסיונו לאפשר סחר דו-צדדי.
אם מחיר הפתיחה נחשב נמוך מהשווי, המחיר יעלה בחיפוש אחר מוכרים. אם מחיר הפתיחה נחשב גבוה מדי בעיני המשקיעים, המחיר ירד בחיפוש אחר קונים. מרגע שקונה נכנס לשוק, המחיר מתחיל לעלות עד שהקונה האחרון קנה. בדומה לכך, השוק יורד עד שהמוכר האחרון מכר. המחיר הוא כלי הגילוי של השוק, המשתמש בו כדי לקבוע את שווי המניה. מחיר הפתיחה נותן לברוקר את ההזדמנות הראשונה להעריך את הכיוון הבסיסי של השוק. ארבעה דפוסים שונים זוהו בשלב הפתיחה. ככל שמתפתחת יכולת הברוקר לזהותם, כך קל לו יותר להעריך בשלב מוקדם מאד ביום המסחר את הכיוון שבו מנסה השוק לנוע.
בבואנו לדון ברצף הרוטציה של המכירה הפומבית, נבחן כל אחד מארבעת הסוגים של דפוסי הפתיחה ונדגיש את הזדמנויות הסחר הנלוות להם.
המכירה הפומבית הפתוחה
הקשר בין טווח הפתיחה (המאזן ההתחלתי) לבין ההתפלגות של היום הקודם, ובפרט טווח הסגירה ועמודת הסגירה ( 30 דקות אחרונות של יום המסחר הקודם ), נותנים את הרמז הראשון בשאלת השינוי או ההמשך בתפיסת השווי של הברוקרים. מכאן שהאינדיקציה הראשונה
לשינוי או המשך בתפיסת השווי של הברוקר

 

המשך יבוא

 

מי שרוצה להתעמק בנושא מוזמן להוריד את הספר הבא CBOT Market Profile Handbook

 
לייבסיטי - בניית אתרים