איפה לומדים וסוחרים ?

 מעמדת המחשב שלך בבית / משרד

 שיכול להיות בכל מקום בעולם

 המחובר לתקשורת אינטרנט יציבה

 לא צריך להתקע בפקקים  כדי להגיע  "לעבודה"