למה  סוחר יומי ?

 עצמאות כלכלית מוחלטת .

 זמן פנוי בשפע.

 עיסוק מכל מקום על הגלובוס.

 מאתגר חוויתי  .

 הצלחה על בסיס יכולת אישית בלבד.

 קידום אישי ללא הגבלה.

 אפשרות כהכנסה עיקרית או נוספת.

 ללא קשר למצב השווקים  וכיוונם.