מה צריך ?  ומה לא?

 ארבע תכונות עיקריות:

 אהבת סיכונים ואתגרים

 שאיפה למצוינות *

 יכולת קבלת החלטות במצבים משתנים ( gamer ) *

 משמעת עצמית *

 אין צורך להיות בעלי תארים במדעים ,סטטיסקה ומחשבים

 * ניתן לטפח עי אימון