מתי  לומדים וסוחרים ?

 ניתן לסחור כל  הזמן  סביב היממה

 הפעילות שלנו מתחילה ב 9:30 ניו יורק (16:30 )

 ונמשכת  כ 4 שעות

 לסוחר מיומן מספיקה שעה כדי לעשות "יומית"